Aldactone Danmark

aldactone_denmark

Aldactone er et kalium-præserverende diuretika. Man begyndte at anvende Aldactone midt i  forrige århundrede, og det bruges stadig idag. I moderne medicin bruges diuretikae Aldactone til:

  • behandling af alvorlig hypertension
  • forebyggelse af hypoglykæmi og hypomagnesæmi
  • diagnose af primær hyperaldosteronisme
  • behandling af bilateral mikro eller makro nodulær adrenal hyperplasi
  • behandling af ødematisk syndrom hos patienter med kronisk hjertefejl
  • korttids præoperativ behandling af patienter med primær hyperaldosteronisme

Læs mere